Anasayfa Yaşadığımız Dünyadaki Problemleri Çözüyorum Konulu Kodlama Ve Materyal Yarışması

Yaşadığımız Dünyadaki Problemleri Çözüyorum Konulu Kodlama Ve Materyal Yarışması

A) Yarışmanın Amacı

Yaşadığımız dünyada insanların karşılaştıkları problemlerin farkında olan bireylerin bu problemlere robotik kodlama ile çözüm yolu geliştirmesi, KodluYOZ atölyelerinde ve/veya okulundaki kodlama eğitimlerinin günlük problemlerin çözümünde kullanılması. Örnek olarak ( Engelli bir bireyin ihtiyacının karşılanması, çevreyi koruyan tedbirler, enerji verimliliği…. )

Bu kategoride yarışmacılar veya yarışmacı grupları, kendi tasarlayıp inşa ettikleri materyalleri yarışma sırasında sergileyip jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek, puanlama sonucunda en yüksek puanı elde etmeye çalışırlar.

B) Materyal Hakkındaki Kurallar

 1. Geliştirilen materyal hakkında herhangi bir sınırlandırma yoktur. Ancak çevresine tehlike arz edebilecek donanıma veya yapıya sahip materyallerin, raporlar kısmında bu durumları belirtmesi gereklidir.

C) Yarışma Alanı Hakkındaki Kurallar

 1. Yarışma tarafımızca sağlanan, her katılımcı materyal için ayrı sergileme masası içeren bir alanda gerçekleşir. Elektrik ihtiyacı ve benzeri konularda gerekli destek yarışmacılarımıza sağlanacaktır.
 2. Yarışmacılar, geliştirdikleri materyallerini çalıştırmaları gerektiği zaman kurallara uygun hareket etmelidir.

D) Yarışma Hakkındaki Kurallar

 1. Yarışmanın odak noktası materyalin teknik özellikleri, mevcut teknolojilerin ve üretim tekniklerinin kullanımının değerlendirilmesi, aynı zamanda materyalin işlevsel olması ve ortaya koyduğu probleme getirdiği çözümün incelenmesidir. Bununla birlikte yarışmacının teknik anlamda konuya hakimliği ve sunum performansının yeterli olması beklenmektedir.
 2. Başvurunuzda materyalin temel bilgileri, amacı, kullanılan malzemeleri, üretim süreci ve sonuçlarının mutlaka bulunması gerekmektedir.
 3. Son Başvuru tarihi 4 Mayıs 2020 Saat 23,59  olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra başvurular yarışmaya dahil edilmezler. Bu konuda yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.
 4. Başvurular incelendikten sonra, ön değerlendirme sonuçlarına göre, yarışmacılara kabul veya ret postaları 1 Haziran 2020 saat 23:59 tarihinden önce e-posta adreslerine gönderilecektir. Gönderilen raporlarda ön değerlendirmede göz önüne alınan kriterlerden biridir. Ayrıca ön değerlendirme sonuçları, aynı anda, web sitesi üzerinden açıklanabilir.
 5. Ön değerlendirmeyi geçemeyen materyaller yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 6. Sergilenmekte olan materyallerin değerlendirmesini yarışma alanında gezecek olan jürilerimiz gerçekleştirilecektir.
 7. Değerlendirme 100 puan üzerinden olup, KodluYOZ Ekibi tarafından belirlenmiş olan kriterler doğrultusunda puanlanacaktır. 100 puan üzerinden en yüksek puan almış olan ilk üç proje açıklanacaktır.
 8. Projeler sergilenirken tüm sorumluluk yarışmacıya aittir. Sergilenirken projelere gelebilecek maddi zararlarda  Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü sorumluluk kabul etmez.
 9. Tüm katılımcılar yukarıda belirtilen tüm kurallara uymak zorundadırlar. Aksi yaşanan durumlarda yarışmadan men edilme durumu söz konusudur.

Ek 1: Değerlendirme Tablosu

Değerlendirme Kriteri Puanlama
Teknik Yetkinlik
* Günümüz teknolojilerini kullanma(10p)
* Malzemelerin doğru kullanılması(10p)
20 Puan
Özgünlük
* Daha önce başka platformlara kullanılmamış, fikir ve çalışma kendine ait olması
20 Puan
Probleme Çözüm Derecesi 
* Problemi tanımlama (5p)
* Problemi doğru çözebilmesi (5p)
* Çözümün günlük hayatta kullanılabilirliği (10p)
20 Puan
Sunum Performansı
* Sunumun projeyi yansıtabilme derecesi (10p)
* Sunum da yapılan görsel metaryallerin kullanımı (10p)
20 Puan
Tasarım (Maliyet, Performans) 
* Maliyet (5p)
* Dayanıklılık (5p)
* Projeye özel tasarım geliştirme(10p)
20 Puan

Yarışma Başvurusu için linke tıklayınız bilgileri doldurup öğrenciye ait tasarımı ekledikten sonra bu linkteki excell formu indirip bilgileri doğru bir şekilde doldurup kodluyoz66@meb.gov.tr adresine mail olarak atınız. 

Yoruma kapalı alan...