Anasayfa Seyirci Kalma Harekete Geç Hep Beraber Hem Oynuyoz Hem KodluYOZ

Seyirci Kalma Harekete Geç Hep Beraber Hem Oynuyoz Hem KodluYOZ

Proje açıklaması
Öğrencilerimizi, bilgisayar kullanım becerileriyle donatıp tüketen değil üreten bireyler haline getirmek. Bu çerçevede; teknolojiyi yakından takip eden çocuklarımıza kodlamayı öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmektir.

Hedefler

 

 1. Zamanının çoğunu bilgisayar oyunu ile geçiren çocukların; bu zamanı kendi isteğiyle eğlenerek öğrenmeye ayırmasını sağlamak. Böylece öğrencilerin bilgisayar kullanma alışkanlıklarına yeni bir boyut kazandırmak.
 2. Gelişen teknoloji ile iç içe yaşayan yeni neslin bu teknolojileri daha iyi anlayabilmesi için onlara Kod okuryazarlığı bilincini kazandırmak ve bu çerçevede ortaokul öğrencilerini, kod okuryazarı haline getirmek.
 3. Okul BT sınıflarının projeye göre düzenlenmesini sağlamak.
 4. Etkileşimli Tahta ve Tabletlerin Etkin Kullanımının Sağlanması,  kodlama eğitimlerinde tablet ve tahtaların kullanımını arttırmak.
 5.  Örnek site, sosyal sayfa ve Programların Tanıtılmasına hedefin sağlanması.
 6. Teknoloji bağımlılığının önüne geçerek teknolojinin doğru yönde kullanımını sağlamak. Tüketen değil üreten nesiller yetişmesini sağlamak.
 7. Köy, kent, kız veya erkek fark etmeksizin her kesimden sosyoekonomik farklılıkların önemini ortadan kaldırıp her öğrencinin kodlama yapabileceğinin farkındalığını oluşturmak.
 8. Sebep sonuç ilişkisi kurmalarını ve takım halinde çalışma yeteneklerinin gelişmesini sağlamak.
 9. Matematik, Fen Bilgisi gibi müfredatlar arası disiplinlerle bağlantı kurarak, öğrenilen ama gerçek hayatta uygulama imkânı bulunamayan bazı bilgileri somutlaştırma şansı vererek eğitimlerine (ders başarılarına) katkıda bulunmak.
 10. Bu proje kapsamında; ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere algoritma ve kodlamanın mantığını kavratmak.
 11. Proje Uygulama Rehberlerini oluşturmak ve okullara göndermek.
 12. Tüm Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin sene başı zümre toplantısı kararı doğrultusunda derslerde kodlama eğitimi vermesini sağlamak.
 13. Dersi alan tüm öğrencilerin çevrimiçi kodlama eğitimi veren internet siteleri (code.org, vb.) sitesine kayıt yaptırmasını sağlamak.
 14. Scratch – Small Basic – Kodu Game Lab – Phyton vb. programları kullanarak özgün projeler üretmelerini sağlamak:
 15. Tarihini ve kültürünü yansıtarak, kendi oyunlarını yazabilmelerini,
 16.  Derslerini destekleyen eğitim yazılımlarını oluşturabilmelerini,
 17. Yaşadıkları çevreyi tanıtan animasyonlar hazırlayabilmelerini,
 18. Çevrelerinde gördükleri bir problem hakkında farkındalık oluşturan bir kısa film oluşturabilmelerini,
 19. Sık kullanılan bazı uygulamaları (örn: Hesap Makinesi Programı) programlayabilmesini sağlamak.
 20. Proje kapsamında kodlama kampı ve yarışmalar düzenlemek.
 21. Kodlama atölyelerinde, robotik programlama eğitimleri ile somut ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamak.
 22. Ulusal uluslarası  proje ve yarışmalara katılım sayısını arttırmak.
 23. Çeşitli yarışmalarla her okuldan, belirlenecek konularda ( Örn: Bulundukları yerleşim birimlerinin tarihi ve turistik yerlerini tanıtan) animasyonların hazırlanmasını sağlamak.
 24. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde birliğin sağlanması amacıyla, projemizin yol haritasını belirten ve eğitmenlerimizin kullanacağı yöntem ve tekniklerin yer alacağı kodlama kitabını hazırlamak.
 25. Takım çalışmasını teşvik etmek ve çoklu zeka konusunda gelişim sağlamak
 26. Bilgi ve İletişim Teknolojilerini (BİT); bilgi aramak, görevleri yerine getirmek, sonuçları paylaşmak ve yaymak için bir strateji olarak kullanmak. Ayrıca, söz konusu teknolojilerden, hem öğretmenler hem de öğrenciler için bir iletişim aracı olarak faydalanmak.

 

Yöntem tüm öğretmen ortaklarımız

                Kodluyoz.org, blog kodluyoz.org ve forum.kodluyoz.org siteleri açılacak.

                Sosyal Medya hesapları açılacak. (İnstagram, facebook, twitter, google plus, linkedin, pintpereset, )

                Proje sosyal medya da duyurulacak ve gönüllü öğretmenler bulunacak

                kodluyoz.org adresinde bulunan seyirci kalma herekete geç adlı form doldurulacak. Form üç şekilde oluşturuldu,

                Kodluyoz Yozgat: Yozgat il ve ilçelerinde çalışan öğretmenlerimiz.

Kodluyoz Türkiye: Türkiye de halen aktif görevde çalışan öğretmenlerimiz. (Projemizde görev alacak öğretmenlerimizin çalışıyor olma zorunluluğunun nedeni aslında hedefimizin öğrenci eğitimi olmasından kaynaklanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı herhangi bir özel veya kamu okulunda çalışıyor olmak gerekmektedir.) Etwinning.net ağında kayıtlı olmanız gerekmektedir.

     Kodluyoz Earth : Dünya genelinde etwinning portalına kayıtlı olan tüm öğretmenler içindir. 

                Form üzerinden gelen gönüllü öğretmenler etiwnning projemize eklenecek

                Twingspace ve telegramdan duyurularla öğretmenlerimiz yönlendirilerek;

                Ortak  öğretmenlerimiz; öğrencilerine hazırlamış olduğumuz öğretmen öğrenci sunusunu sunarak farkındalık oluşturacaklar. Bu sunuyu dersine girdiği değil okulundaki tüm sınıflara idareden ve öğretmen arkadaşından izin alarak sunacaklar. Sunumuz kodluyoz.org adresinden indirilebilir.

                Ortak öğretmenlerimiz; Okullarında ki öğrenci listesinin tamamını Code.org adresine kayıt edecek. Code.org kayıt çıktılarını öğrencilerine dağıtarak öğrencilerinin code.org üzerinden kodlama eğitimi almalarına rehberlik edecek. Öğrenciler Code.org da Ders 1,2,3 ve 4. adımlarını takip ederek kodlama eğitimini alacak. Bu eğitim öğrencinin varsa bilgisayar dersinde ve veya evde, bilgisayar, tablet veya telefonla yapılacaktır.

Bölüm Login Info
Kodluyoz Earth VPXKHY  

Kodluyoz Türkiye NXHLKX  

İl Geneli GMXCKN  

Çandır ZTBZGM  

Yenifakılı GNGRXF  

Aydıncık MMZRWC  

Kadışehri WVJCYX  

Çayıralan TMXZNH  

Saraykent KXCNSD  

Şefaatli KRHBDR  

Sorgun RBHXNW  

Çekerek HCSCDB  

Yerköy ZKGNWF  

Sarıkaya ZYVHMK  

Boğazlıyan WXKZMT  

Akdağmadeni ZVSGJY  

Merkez DGCDHS

               

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ortak öğretmen projenin istatiski verilere ulaşılabilmesi ve değerlendirilmenin kolaylaşması için kodluyoz.org sitesinde yayınlanan bilgilere göre öğrencisini kodluyoz proje veritabanına ekleyecektir.

                Code.org derslerini bitiren öğrenciler Kodluyoz.org adresinde ilan edilen code.org etkinliklerine katılacak ve yapılan online etkinliklerle kodlama eğitimini pekiştirecek.

                  Projenin ikinci aşamasında ortak öğretmenlere kodlama ve robotik eğitmen eğitimi verilecektir. Bu eğitimlerde uzaktan eğitim yoluyla webinarlarla yapılacaktır.

                Projenin üçüncü adımında ise scratch.mit.edu üzerinden devam edilecektir. Ortak öğretmen kodluyoz.org adresinde ilan edilen  okulunun scratch.mit.edu linki üzerinden öğrenci kayıtlarını yapacaktır.

Kodluyoz.org adresi üzerinden verilen planlar ve eğitim notları ile ortak öğretmen öğrencilerini yönlendirecektir.

Bu çalışmalar sırasında ortak öğretmen twinspace üzerinden soru ve sorunlarını iletebilir yardım alabilir.

Bu süreçte öğrenciler, Animasyon, robotik kodlama, kısa film, oyun ve benzeri uyglulama öğrenecekler. Ortak öğretmen bulunduğu şehrin tanıtımı, milli manevi değerlerin işlenmesi konusunda öğrencilerini yönlendirecektir.

               Projemizde Yozgat ilinde 6 adet zengin robotik, 3D ve drone atölyesi açılacaktır. Ortak öğretmen bu atölyelerden yararlanmak isterse kodluyoz.org sitesi üzerinde ilan edilen atölye randevu listesine bakarak ilgili kişiden randevu almak kaydıyla atölyelerimizden ücretsiz yararlanabilecektir.

Etwinng ortaklarımız kendi imkanları ölçüsünde atölye kurabilir veya çevrelerindeki atölyelerden yararlanabilir.

Projemizin dördüncü aşamasında ise Festival ve yarışmalar tertip edilecek.

 

Projemizde kullanılacak olan ortak içeriği kararlaştırmak amacıyla, eğitim programlarını ve tatil takvimlerini karşılaştırılacak. Kurulan ekipler, sorumlu olacakları
görevler konusunda anlaşmaya varırlar. Öğretmenler, Telegram, e-posta veya TwinSpace gibi araçlardan istedikleri herhangi birini kullanarak iletişim kurabilirler.
.
Projenin ana faaliyetleri
Projenin ana faaliyeti,  Proje Öğrencilerin Kodlama ile tanışmaları, endistri 4.0 devrimine hazır olarak girmelerini hedefler. Bunun içinde Bilgisayar ve diğer branş öğretmenlerinin eğitimi ile ilerlenecektir. Yozgat ilindeki eğitimler yüzyüze ve sertifikalı olurken il dışı ve yurtdışı eğitimler  etwinning webinar yöntemleri ile sunulacaktır.

Kodlama öğrenen öğrencilerin scrachla veilen görevleri yapmaları istenecektir.

Bazı görev örnekleri:

• Yerel tarih kodlama: Güzel ülkemizin tarihi, turistik yerleri, bilim adamları. fıkraları, yemekleri, gibi şehirlerimizi tanıtıcı kısa film çalışması

• Robot tasarım: Robot tasarım similasyon proğramlarının webinar üzerinden eğitimi ve sonrasında atölyesi olamayan okullarda tasarım similasyon için verilen görevleri yapması
• Robot similasyon: Robot kodlama eğitiminlerinin verilmesi sonrası verilen görevi robot similasyon proğramı tarafından kodlanarak yapılması

•Ulusal kodlama saat; duyurusu önceden yapılarak tüm ortak öğretmen ve öğrencilere daha önceden hazırlanan kodlama etkinliğinin aynı gün ve saatte bulunabilen tüm imkanlarla  hep beraber yapılması

*Katılımcıları ve okulları tanıtmak, Duyurusu yapılarak öğrencinin okulunu kodlama ile tanıtmasını sağlamak ve bunu twinspace üzerinden paylaşmasını sağlamak
• Çevre bilinci oluşturma Her şehirdeki çevresel sorunların kodlama ile dikkat çekilmesi ve çözüm yollarının araştırılarak farkındalık oluşturması
• Matematik etkinliği; Kodlamanın matematik dersine katkısının anlaşılması için anketler yapılması.
• Fen etkinliği; Fen dersinde seçilecek bir konunun görsel olarak kodlanması

 

Değerlendirme
Değerlendirme, projenin her aşamasında, ortak okullar bazında ya da öğrenciler ve öğretmenler düzeyinde yapılabilir. Aşağıda belirtilen yöntemlerin herhangi biri
kullanılabilir:
Herkesin fikrini almak ve sonuçları analiz etmek amacıyla, google form, code.org istatistiklerii scrah proje etkinlikleri gibi çevrimiçi anketler ve yarışmalar.
Öğrenciler, aşağıda belirtilen kriterler bazında değerlendirilebilir:
• Aktif katılım ve iletişim
• Diğer okullardaki ortaklarıyla BİT kullanım düzeyleri
• Motivasyon ve bağlılık düzeyleri
• İşbirliği ve yaratıcılık düzeylerl, kapsam dahilinde olan konularla ilgili belirli hedefler.
Öğretmenlerin katılımı;
• Kişisel çabalar
• Motivasyon düzeyi
• İletişim bazında değerlendirilebilir.
Nihai değerlendirme aşamasında, anketler, tartışmalar ve video konferans kullanılabilir. Öğrenciler için değerlendirme araçları, yaşlarına göre seçilebilir: kısa
anketler, Wallwisher, Voicethread gibi web 2.0 araçlarıyla birlikte öğrencilerin fikirlerini sunabilecekleri kodlama örnekleri gibi

Takip
İzleme
Özellikle blog, forum ve websitesi olmak üzere materyaller, daha sonraki yıllarda belli konuları öğretmek için yardımcı kaynak olarak kullanılabilir.

•Okul websitelerinde proje materyalleriyle bir galeri düzenlenebilir.
•Kitapçıklarda, okulun internet sitesinde v.b. çevrimiçi afişler – posterler yayınlanabilir.

Yapılan yarışmalar ve festivaller

Beklenen Sonuçlar
Nicelik açısından sonuçlar:
• Katılımcı öğrenciler için, fen, matematik ve bilgisayar dersi notlarının yükselmesi
Niteliksel olarak ifade edilen Sonuçlar:
• Hem öğrenciler hem de öğretmenler için, BİT, matematik ve fen bilgisi bilgilerinin pekişmesi *İletişim becerilerinin geliştirilmesi
• Tüm katılımcılar için, sosyal becerilerin ve ekip çalışmasının geliştirilmesi.
* Öğrenci ve öğretmenlerin analitik düşünce yapısını algoritmayı hayata geçirmesini

sağlaması

* Öğrencilerin endüstri 4.0 devrimine hazırlıklı olması

* Geleceğin meslekleri hakkında öğrenci yönlendirmesi……..

Yoruma kapalı alan...